Sosiaaliset ja eettiset käytännesäännötYhdessä olemme vahvempia!

Vaatimukset meidän sosiaalisiin ja eettisiin käytännesääntöihin perustuvat voimassaoleviin kansainvälisiin, pakollisiin ILO normeihin.
 

Prosessin kulku:

  • Uusi toimittaja ilmestyy intranettiin
  • Vaihdamme tietoja toimittajasta 15 maan kanssa
  • Jos palaute on positiivinen seuraamme sosiaalisia ja eettisiä käytännesääntöjä ja pyydämme lupaa tutkia tavarantoimittajan vedoten käytännesääntöjen toteutettamiseen vaadittaviin toimenpiteisiin. Otamme toimittajalta allekirjoitetun todistuksen.
  • Tarkastamme toimitetut asiakirjat
  • Käytämme paikanpäällä valvontaan erikoistunutta agenttia
  • Julkaisemme intranetissä hyväksymisestä tai hylkäämisestä(musta lista)
  • Yhteistyöstä sovitaan ja pyydetään erityinen tuotesertifikaatti (EN71, tms.), jos tarpeen

Jos jollain EURIMAGE jäsenellä on syytä epäillä, että myyjä rikkoo kansainvälisiä ohjeita tai normeja hänet sijoitetaan EURIMAGEN intranetin mustalle listalle ja yhteistyö lopetetaan.