Puh: +358 (0)207 401234

Yritysten sosiaalinen vastuu

Otamme vastuumme vakavasti.

Corporate Social Responsibility (CSR) tarkoittaa yrityksen vastuuta yhteisössä, huomioonottaen sekä ihmisen että ympäristön. Se sisältää esimerkiksi pyrkimyksemme parantaa työoloja tuottajamaissa, tehostaa kuljetusta ja logistiikkaa ja käyttää materiaaleja, jotka ovat orgaanisia tai ympäristömerkittyjä.


Golden Door Oy ottaa ekologisen ja sosiaalisen vastuunsa vakavasti ja varmistaa, että sovellettavia kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työnormeja, korruptiota ja ympäristönsuojelua koskevia normeja noudatetaan. Valmistajat jotka tuottavat meille on käytettävä kestävän kehityksen ohjelmaa, joista tärkeimmät ovat:

Lisäksi valmistaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan sosiaalisia ja eettisiä sääntöjä. Se ei kuitenkaan yksin riitä, valmistajan on varmistettava, että myös hänen tavarantoimittajan on noudattavat niitä.
Koska koko prosessia ei tehdä vain kertaluontoisesti, vaan sitä on noudatettava pitkällä aikavälillä, meillä on intranet-pohjainen prosessivirta. Kumppaneita yli 20 maassa, jotka on perustettu jatkuvan tarkastelun yhteydessä. Näin voimme säännöllisesti ja luotettavasti varmistaa, että standardeja noudatetaan. Myös sisäisesti odotamme työntekijöiltämme mahdollisuuksien mukaan ekologista käyttäytymistä eli kaikkien työntekijöiden tulee huolehtia siitä, että lämmitys- ja elektroniikkalaitteet kytketään päälle vain silloin, kun niitä todella tarvitaan, ja huoneen valaistus sammutetaan kun luonnonvaloa riittää. Kloorittoman paperin käyttö ja jätepaperin kaksipuolinen painaminen sisäisiin tarkoituksiin ovat itsestäänselvyys. Pyrimme toimimaan mahdollisimman pitkälle paperittomaan toimintaan.

Pyrimme minimoimaan jätettä ja lajittelemme kierrätettävät jätteet. Pyydämme myös asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ostoksissa. Jos tuotteet tilataan Kaukoidästä ajoissa, tavarat voidaan lähettää meritse. Tämä ei ole vain ympäristöystävällistä, vaan myös halvempaa. Neuvomme mielellämme ekologisten tuotteiden ja sopivien materiaalien valinnassa. Loppujen lopuksi lähes jokaiseen artikkeliin on olemassa ympäristöystävällinen ratkaisu.


Tiedämme, että on vain tämä yksi maailma ja haluamme sen säilyvän.
Lisäkysymyksissä autamme mielellämme.© Golden Door Oy, Karapellontie 8 - Finland