Säästämme ympäristöä

Otamme vastuumme vakavasti.

Olemme tietoisia ekologisesta ja sosiaalisesta vastuustamme ja varmistamme, että kaikki jakeluketjussamme noutattavat samoja kansainvälisiä periaatteita.
Tehtaat ja alihankkijat, jotka työskentelevät meille antavat kirjaillisen sitoumuksen, että he noudattavat sosiaalisia ja eettisiä käytännesääntöjä. Kuitenkaan, se ei yksin riitä; Tehtaiden ja alihankkijoidemme on myös varmistettava, että heidän tavarantoimittajat tekevät samoin.
Koska prosessit eivät ole yksinkertaisia ja vain kerran tehty, prosessit ja seuranta pitää olla todennettu pitkällä aikavälillä. 
Voit löytää meidän sosiaalisen ja eettisen käytänteen Code of Conduct välilehdeltä.
Odotamme koko henkilöstömme noudattavan egologista ajattelutapaa ja käyttäytymistä ja varmistaa, että lämmitys ja elektroniikkalaitteet kytkeytyvät päälle vain kun niitä tarvitaan ja että huoneen valaistus sammuu kun luonnonvalo riittää. Pyrimme käyttämään klooritonta paperia ja sisäisessä käytössä pidämme luonnollisena, että papereille kirjoitetaan molemmin puolin. Pyrimme niin pitkälle kuin mahdollista paperittomaan työskentelyyn.
Jopa logistiikassamme pyrimme tuottamaan minimimäärän jätteitä ja erottelemme jätteet kierrätettäväksi parhaan kykymme mukaan. Aina kun on mahdollista, valmistamme tuotteet ja palvelut Suomessa tai Euroopassa ja esittelemme asiakkaillemme ympäristöystävällisiä tuotteita.


Samat periaatteet ohjaavat käytäntöämme myös ostettaessa. Jos tuotteet tilataan riittävän ajoissa, tavara voidaan kuljettaa meriteitse. Tämä ei ole ainoastaan ympäristöystävällisiä, se on myös halvempaa. Lisäämme mielellämme tuotevalikoimaamme ekologisia tuotteita ja -materiaaleja. Loppujen lopuksi meillä on ympäristöystävällinen ratkaisu lähes jokaiseen tuotteeseemme.
Olemme tietoisia siitä, että on vain tämä yksi maailma.
Vastaamme mielellämme kysymyksiinne.